Campuchia thông qua kế hoạch tăng trưởng xanh

ThienNhien.Net – Ngày 1/3, Campuchia đã thông qua chính sách quốc gia và kế hoạch chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2013-2030 nhằm phát triển kinh tế trên cơ sở sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Kế hoạch được thông qua trong cuộc họp nội các hàng tuần dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen.

Thông cáo báo chí đưa ra sau cuộc họp nêu rõ, chính sách quốc gia hướng tới mục tiêu cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa, duy trì ổn định xã hội và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm tăng cường các điều kiện sống và phúc lợi cho người dân.

Du khách tới thăm một đền thờ ở Siem Reap, Campuchia (Ảnh: dawn.com)
Du khách tới thăm một đền thờ ở Siem Reap, Campuchia (Ảnh: dawn.com)

Trong khi đó, kế hoạch chiến lược tăng trưởng xanh 2013-2030 đặt mục tiêu phát triển kinh tế xanh thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo môi trường bền vững, tạo việc làm xanh, sử dụng công nghệ xanh, áp dụng tài chính xanh, tín dụng xanh và đầu tư xanh.

Cũng theo thông cáo, trước đó Chính phủ Campuchia đã thông qua một số công cụ pháp lý cần thiết cho thúc đẩy tăng trưởng xanh như thông qua lộ trình tăng trưởng xanh, ký bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác tăng trưởng xanh giữa Campuchia với Viện Tăng trưởng xanh Toàn cầu của Hàn Quốc (GGGI) và Hội đồng Tăng trưởng xanh Quốc gia.