Thủy điện Thượng Kon Tum làm ngược quy trình

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa báo cáo Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang xây dựng thủy điện Thượng Kon Tum.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Kom Tum rà soát, điều chỉnh lại 3 loại rừng cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đang trình Chính phủ phê duyệt. Sau khi Chính phủ phê duyệt mới thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng án thủy điện.

Khu vực xây dựng thủy điện Thượng Kon Tum. (Ảnh: Cao Nguyên/Người lao động)
Khu vực xây dựng thủy điện Thượng Kon Tum. (Ảnh: Cao Nguyên/Người lao động)

Thủy điện Thượng Kon Tum có diện tích 782 ha, trong đó 382 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Theo Nghị quyết 49 của Quốc hội, việc chuyển đổi mục đích trên 50 ha đất rừng phòng hộ để xây dựng công trình phải được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, dự án thủy điện này chưa trình Quốc hội thông qua nhưng chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh) đã khởi công xây dựng.

UBND tỉnh Kon Tum cho biết đến nay dự án đã hoàn thành các công trình phụ trợ và 30% các hạng mục công trình chính, đồng thời bồi thường – giải phóng mặt bằng 261 hộ dân với tổng số tiền 46.330 triệu đồng (tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 115.357 triệu đồng). Công tác tái định cư đã thực hiện xong phần quy hoạch thiết kế, rà phá bom mìn, san ủi mặt bằng, làm đường, làm nhà tái định cư… với chi phí 41.250 triệu đồng.