Hơn 100 tỷ đồng giúp doanh nghiệp sản xuất sạch

ThienNhien.Net – Tính đến cuối tháng 08/2008, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã dành hơn 100 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp để triển khai gần 40 dự án về công nghệ sản xuất sạch hơn, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và bảo vệ môi trường.

Giám đốc quỹ Trương Mạnh Tiến cho biết quỹ cũng đã hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng cho các hoạt động xử lý sự cố môi trường như tràn dầu, bão lụt, lũ quét, bệnh dịch.
Để đáp ứng nguồn tài chính cho công tác bảo vệ môi trường trong tình hình mới, vào tháng 3 năm nay, Chính phủ đã tăng vốn điều lệ cho quỹ lên 500 tỷ đồng.

Tại hội thảo “Tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và tiếp cận với nguồn vốn cho các dự án bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam” ngày 30/09/2008 tại Hà Nội, đại diện quỹ đã hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp về cơ chế hỗ trợ tài chính và thủ tục hoàn thiện hồ sơ cho vay vốn ưu đãi.

Các chuyên gia môi trường, các nhà quản lý và đại diện các doanh nghiệp tham dự hội thảo đã thảo luận về những lợi ích kinh tế, môi trường của sản xuất sạch hơn, cách thức tiếp quỹ tín dụng xanh và dự án tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.