SNV tuyển Cố vấn kỹ thuật quốc tế

Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Cố vấn kỹ thuật quốc tế cho dự án về REDD+ khu vực Đông Nam Á.

Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2013

Thông tin chi tiết xem tại đây.