SNV tuyển Quản lý dự án và Cố vấn dự án

Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) tại Việt Nam cần tuyển 01 Quản lý dự án/ Cố vấn về nông nghiệp; 01 Cố vấn về năng lượng tái tạo.

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2013

Thông tin tham khảo chi tiết Quản lý dự án/ Cố vấn về nông nghiệp, Cố vấn về năng lượng tái tạo tại đây.