FHI 360 tuyển điều phối viên

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) cần tuyển điều phối viên chương trình làm việc tại Hà Nội cho dự án FANTA về Dinh dưỡng và Bệnh truyền nhiễm.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/5/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.