Đề xuất phương án mở rộng quy mô Nhà máy thủy điện Ia Ly

ThienNhien.Net – Tháng 12/2012, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện I đã lập xong báo cáo về phương án mở rộng quy mô công suất nhà máy Thủy điện Ia Ly.

Việc mở rộng quy mô công suất của nhà máy Thủy điện Ia Ly được tính toán, xem xét trên một số nguyên tắc: tập trung được lượng nước mùa khô sử dụng cho phát điện trong những giờ cao điểm; các tổ máy của phần công suất mở rộng có cột nước phát điện tương tự như các tổ máy hiện có để không làm giảm hiệu suất sử dụng nước cho phát điện. Theo đó, nếu phương án được thực thi thì Nhà máy Thủy điện Ia Ly sẽ có thêm 2 tổ máy nữa với công suất mỗi tổ máy 180 MW.

Dự án mở rộng quy mô công suất của Nhà máy Thủy điện Ia Ly.
Dự án mở rộng quy mô công suất của Nhà máy Thủy điện Ia Ly

Công suất này tương đương với tổ máy hiện có của Nhà máy Thủy điện Ia Ly. Và như vậy, sau khi mở rộng công suất thì Nhà máy có 6 tổ máy với tổng công suất 1.080 MW. Vốn đầu tư dự kiến cho dự án này vào khoảng 3.326 tỷ đồng với 2 phương án. Phương án 1 là vay thương mại trong nước với cơ cấu vốn tự có của chủ đầu tư là 30% cộng với vốn vay thương mại 70%, với lãi suất vay 10%/năm và thời gian trả nợ gốc là 10 năm. Phương án 2 là vay ODA với vốn tự có đối ứng của chủ đầu tư là 15%, vốn vay ODA là 85%, lãi suất vay 5%/năm trả nợ gốc trong 20 năm.

Nếu dự án này được phê duyêt thì có 6 hạng mục chính cần phải thực hiện, gồm: cửa lấy nước; đường hầm dẫn nước vào nhà máy; nhà máy thủy điện; đường hầm xả ra; đường hầm giao thông vào nhà máy; giếng thông gió, giếng cáp, bãi chuyển tiếp, trạm phân phối điện.

Đối với cửa lấy nước, bao gồm cả phần đường hầm lấy nước, được xem xét với phương án tận dụng và cải tạo đường hầm dẫn dòng thi công bờ trái, có nhiệm vụ dẫn toàn bộ lưu lượng nước sông trong mùa kiệt và một phần lưu lượng nước mùa lũ trong thời gian xây dựng. Trong hạng mục này kênh dẫn vào đường hầm có chiều dài 690 mét và được đào sâu từ 10 đến 40 mét so với mặt đất tự nhiên.

Nhà máy thủy điện được đặt ngầm ở bên bờ phải sông Sê San với gian biến thế ngầm. Kích thước và kết cấu của nhà máy thủy điện tương tự Nhà máy Thủy điện Ia Ly nhưng chỉ bao gồm 2 tổ máy. Đối với đường hầm xả ra sẽ có 1 đường hầm ra hạ lưu có đường kính 10 mét cho cả 2 tổ máy với chiều dài 2.400 mét và cuối đường hầm xả ra có bố trí bể điều áp ngầm để giảm áp lực nước. Với đường hầm giao thông vào nhà máy chỉ có chiều dài 1.400 mét và chiều rộng là 7 mét do thực tế chỉ cần xây dựng từ ngã ba từ đường vận hành lên giếng điều áp và sẽ mở cửa hầm để đi đến nhà máy mở rộng…

Kết quả tính toán các chỉ tiêu về tài chính đều cho thấy phần mở rộng công suất 2 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Ia Ly có hiệu quả cao về tài chính kể cả 2 phương án vay vốn.

Các nghiên cứu cũng cho thấy, phần công trình mở rộng nếu được thực thi không những không ảnh hưởng đến điều kiện làm việc bình thường của các tổ máy hiện có tại Nhà máy Thủy điện Ia Ly cũng như Nhà máy Thủy điện Sê San 3 và các nhà máy khác phía hạ lưu như Sê San 4, Sê San 4A… mà ngược lại là điều kiện thuận lợi hơn cho việc mở rộng quy mô công suất của thủy điện Sê San 3 với cùng mục đích là tăng công suất phủ đỉnh của nhà máy này.

Một thuận lợi rất lớn khác nữa là khi dự án mở rộng quy mô công suất của Nhà máy Thủy điện Ia Ly được thực hiện thì không phải giải phóng mặt bằng ngoài khu vực công trình hiện có, không ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế-xã hội ở địa phương, tức là không phải di dân, tái định cư… Và những điều kiện lý tưởng đó là những lý do quan trọng tạo thành một phát kiến tối ưu của phương án mở rộng quy mô công suất Nhà máy Thủy điện Ia Ly sẽ được Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện I sẽ trình lên các cơ quan chức năng phê duyệt và nếu trở thành hiện thực thì thời gian thi công toàn bộ dự án, dự kiến chỉ kéo dài từ 3,5 đến 4 năm sẽ hoàn chỉnh.