ADB tham vấn các tổ chức xã hội dân sự

ThienNhien.Net – Tăng cường mối quan hệ đối tác với các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) được xem là một trong những mục tiêu quan trọng mà Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hướng tới từ những năm 1980, và đến nay mối quan hệ này ngày càng được củng cố và thắt chặt, thể hiện qua số lượng ngày càng đông đảo các đối tác của ADB từ khối XHDS.

Điều này đã được khẳng định trong buổi họp mặt của ADB với đại diện các tổ chức phi chính phủ và XHDS Việt Nam ngày 25/02/208, trước thềm Hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB tại Hà Nội vào tháng 5 tới.

Tại Hội nghị, ông Christopher I.Morris, Trưởng ban Trung tâm các tổ chức XHDS và phi chính phủ của ADB đã nhấn mạnh, với sự sáng tạo, trách nhiệm và sự nhiệt tâm của mình, các tổ chức XHDS nói chung và các tổ chức của Việt Nam nói riêng đã thực sự đã trở thành cầu nối giữa ADB và các cộng đồng dân cư, nơi ADB triển khai dự án.

Chương trình xã hội dân sự là một trong những hoạt động đối thoại trọng tâm trong các Hội nghị thường niên của ADB. Năm nay chương trình sẽ có 5 chủ đề đối thoại được xây dựng và do chính các tổ chức XHDS và phi chính phủ điều phối, bao gồm: Chính sách Công bố Thông tin và quyền được thông tin của ADB; Cơ chế trách nhiệm giải trình; Biến đổi khí hậu: công việc, dịch vụ và cơ sở hạ tầng xanh; An sinh xã hội; và Tình hình gia tăng bất ổn lương thực ở khu vực Mê Kông. Chủ đề thảo luận có thể sẽ được mở rộng thêm với sáng kiến và ý tưởng của các tổ chức phi chính phủ và XHDS.

Được tổ chức tại Việt Nam, Hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB là một cơ hội hiếm có để các tổ chức phi chính phủ và XHDS Việt Nam tham gia, góp tiếng nói, xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác của mình với ADB.