UNDP tuyển cán bộ hỗ trợ dự án

UNDP Việt Nam cần tuyển cán bộ làm việc bán thời gian hỗ trợ cho dự án “Khuyển khích sản xuất và sử dụng gạch không nung”.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h, 26/12/2012

Thông tin chi tiết tại đây.