UNWOMEN tuyển Trợ lý

Đăng ngày

Tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) cần tuyển Trợ lý chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 16/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây