UNWOMEN tuyển Trợ lý

Tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) cần tuyển Trợ lý chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 16/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây