Oxfam và MCD tuyển trưởng nhóm tư vấn và nhân viên thu thập dữ liệu

Oxfam và MCD cần tuyển trưởng nhóm tư vấn và 10 – 15 nhân viên thu thập dữ liệu để thực hiện hoạt động khảo sát dự án ứng phó biến đổi khí hậu tại các cộng đồng ven biển.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 9h sáng ngày 31/12/2012.

Liên hệ: Chị Đỗ Minh Thu, email: vvolp3@oxfam.org.uk

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây.