WVV tuyển Kỹ sư hỗ trợ IT

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 Kỹ sư hỗ trợ IT, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ online trước ngày 30/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.