Oxfam tuyển Cán bộ tư vấn

Oxfam tuyển cán bộ tư vấn đánh giá kết quả chương trình.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/11/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.