GIZ tuyển cán bộ truyền thông

GIZ tuyển cán bộ phụ trách mảng truyền thông và quan hệ công chúng, làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/11/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.