WVV tuyển Cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (World Vision International – WVV) tuyển 07 Nhân viên Ban Con người và Văn hóa làm việc tại trụ sở TPHCM:

  • 01 Giám đốc
  • 01 Quản lý
  • 01 Cán bộ chăm sóc nhân viên
  • 04 Cán bộ

Hạn cuối nộp hồ sơ: 05/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.