Khóa học Lập ngân sách và quản lý tài chính trong dự án phát triển

“Lập ngân sách và quản lý tài chính trong dự án phát triển” là khóa học do Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam tổ chức.

Thời gian diễn ra: 11-14/12/2012.

Liên hệ: chị Lan Anh

Điện thoại: +84-4-3766 9493 Máy lẻ: 307

Email: anhdtl@aitcv.ac.vn

Thông tin chi tiết xem tại đây.