Báo cáo Quốc hội về thủy điện Sông Tranh 2 và công tác quản lý, bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phân công một số Bộ trưởng chuẩn bị bổ sung các báo cáo gửi Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Theo đó,  Bộ trưởng Bộ Công Thương được giao trách nhiệm chuẩn bị, trình Báo cáo về tình hình, ảnh hưởng của động đất tại khu vực Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đối với công trình; các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và tính mạng, tài sản của nhân dân trong khu vực ảnh hưởng của đập thủy điện Sông Tranh 2.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị, trình Báo cáo về việc tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 18/2011/QH13 ngày 18/11/2011 của Quốc hội. Công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2012 trên địa bàn cả nước và giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, tăng độ che phủ của rừng trong năm 2013 và đến năm 2015.

Ngoài ra, các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Giao Thông, Bộ Công an, Bộ Y tế cũng được giao trách nhiệm trình bày, báo cáo các vấn đề liên quan trực thuộc Bộ.