Tham vấn quốc tế đề án ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 29/1 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tham vấn kiến của các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ đối với dự thảo Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên môi trường” nhằm tiếp tục hoàn thiện Đề án trước khi xin ý kiến Bộ Chính trị và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 7 (khóa XI).

Chủ trì Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì chuẩn bị Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên môi trường”, bao gồm những vấn đề lớn, phạm vi rộng, phức tạp, có tầm khái quát cao, với nhiều vấn đề mới chưa được kiểm nghiệm qua thực tiễn, nên Đề án chỉ tập trung những vấn đề chính yếu như ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên đất, nước, khoáng sản, nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường…

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo xin ý kiến của trên 1.000 đại biểu là đại diện lãnh đạo thành ủy, tỉnh ủy 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường… Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ nhằm tham khảo kinh nghiệm các nước với những đánh giá khách quan, dựa trên thực tiễn và cập nhật những xu thế lớn của thời đại.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận và có những đóng góp thiết thực vào nội dung dự thảo Đề án nhằm tiếp tục hoàn thiện Đề án trước khi xin ý kiến Bộ Chính trị và trình Ban Chấp hành Trung ương.

Các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)
Các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Bà Pratibha Mehta – Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam phát biểu nhấn mạnh: Liên Hợp quốc hoan nghênh cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Điều này đã khẳng định chắc chắn cam kết của Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm đạt được sự tiến bộ hơn nữa trong phát triển bền vững. Liên Hợp quốc sẽ mang kinh nghiệm quốc tế và tiếp tục hỗ trợ xây dựng năng lực và tăng cường điều phối cho Việt Nam …”, bà Pratibha Mehta khẳng định.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nội dung của dự thảo như những thách thức trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên, môi trường; các mục tiêu tổng quát, cụ thể và nhiệm vụ trọng tâm hướng tới ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Các giải pháp chủ yếu chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường cũng được đề cập đến nhằm đổi mới, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường; huy động nguồn lực tài chính, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế…