Lập Ban chỉ đạo tổng kết việc sắp xếp nông, lâm trường

ThienNhien.Net – Ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban chỉ đạo này.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Ba Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát (Phó trưởng Ban Thường trực), Phó trưởng ban Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Phạm Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Khoa.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban cán sự Đảng Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước việc tổng kết, đánh giá 10 năm sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (2003 – 2012).

Bên cạnh đó, Ban còn có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo tổng kết việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh thuộc các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị trong quý I năm 2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.