Khẩn trương lập Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng Hương Sơn

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 7752/UBND-NNNT giao cơ quan chức năng nghiên cứu phê duyệt để cương, nhiệm vụ, kinh phí lập “Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đến năm 2020”.

Rừng đặc dụng Hương Sơn thuộc địa bàn huyện Mỹ Đức. Khu rừng này có tính đa dạng sinh học cao, gắn với di tích lịch sử văn hóa, phòng hộ môi trường của TP. Tuy nhiên, từ khi thành lập (năm 1993) đến nay, rừng đặc dụng Hương Sơn mới chỉ có luận chứng kinh tế kỹ thuật, chưa làm quy hoạch bảo tồn và phát triển. Vì vậy, trên cơ sở các văn bản pháp lý và thực tiễn, việc lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Hương Sơn đến năm 2020” là rất cần thiết.

Để sớm thực hiện được chủ trương lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Hương Sơn, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định, nghiên cứu, đề xuất, trình UBND TP xem xét quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và kinh phí lập “Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đến năm 2020”.