Đức tài trợ 2 triệu euro cho bảo vệ môi trường ở Đắk Nông

Ngày 16/04, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) tại Việt Nam đã ký thỏa thuận thực hiện dự án bảo vệ môi trường và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, bước đầu Chính phủ Đức hỗ trợ 2 triệu euro để thực hiện dự án trên.

Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy sự tham gia của nông dân nghèo, đặc biệt là người dân tộc thiểu số vào công cuộc phát triển kinh tế, thông qua việc áp dụng các phương pháp mới về quản lý rừng dựa vào cộng đồng, phát triển mô hình nông-lâm kết hợp, nâng cao đời sống người dân địa phương./.