Huế tiếp nhận dự án ứng phó BĐKH do Phần Lan tài trợ

ThienNhien.Net – Ngày 8/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1817/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án “Xây dựng năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ người dân sử dụng năng lượng tái tạo, cải thiện sinh kế” do Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tài trợ.

Tổng kinh phí dự án khoảng 1,47 tỷ đồng, trong đó Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tài trợ 1,28 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng địa phương.

Dự án được thực hiện tại xã Quảng Phước và thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực cho cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động truyền thông, tập huấn và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Các hoạt động chính của dự án bao gồm: tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cán bộ và người dân địa phương; truyền thông về biến đổi khí hậu cho cộng động địa phương; giới thiệu thông tin và tổ chức cuộc thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu cho các em học sinh THCS của 3 trường trên địa bàn dự án; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn và kỹ thuật sử dụng an toàn khí sinh học cho các hộ hưởng lợi, đồng thời hỗ trợ xây dựng hầm khí sinh học cho các hộ gia đình hưởng lợi…