Huế đầu tư 5 tỷ đồng xây hệ thống nước thải làng nghề

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về quy mô đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn tại làng nghề bột sắn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

Tổng kinh phí đầu tư của dự án là 5 tỷ đồng, trong đó 50% vốn từ ngân sách Trung ương từ chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường và 50% từ ngân sách tỉnh, huyện và huy động các nguồn vốn khác.

Mục tiêu của dự án là nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực làng nghề và các vùng lân cận, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân trong vùng trong quá trình xây dựng nông thôn mới.