TP. HCM đề xuất chuyển mục đích sử dụng hơn 1000 ha đất lúa và đất rừng

ThienNhien.Net – UBND TP.HCM vừa trình Thủ tướng Chính phủ danh mục 100 dự án, công trình có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố trong năm 2011-2012 với tổng diện tích khoảng 1.667ha, trong đó diện tích đất trồng lúa khoảng 996ha và diện tích đất rừng (rừng sản xuất) khoảng 19ha.

Đây là những dự án, công trình trọng điểm thuộc 6 chương trình đột phá phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2015 của thành phố, đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư hoặc đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định giao vốn cũng như phương án bồi thường.