G20 cam kết bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu

Trong bối cảnh một phần tư dân số toàn cầu đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực, thời tiết khắc nghiệt và tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 cản trở nỗ lực thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Bộ trưởng Nông nghiệp các nước G20. (Ảnh: Vietnamplus/politicheagricole.it)

Kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20, tại Italia, các nước cam kết hợp tác nhằm phát triển hệ thống lương thực bền vững, có khả năng phục hồi, góp phần quản lý tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tuyên bố chung sau Hội nghị nhấn mạnh, tăng trưởng bền vững chỉ đạt được khi gắn với nền nông nghiệp phát triển lành mạnh về mặt kinh tế, có khả năng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người nông dân. Việc xây dựng chính sách cần tính tới vai trò chủ đạo của thanh niên, phụ nữ, người dân bản địa và các cộng đồng địa phương. G20 cũng nêu rõ tầm quan trọng của hoạt động thương mại nông sản quốc tế, trên cơ sở minh bạch, không phân biệt đối xử và phù hợp các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Nguồn: