Plan Việt Nam tuyển chuyên viên quản lý dữ liệu

Tổ chức Plan tại  Việt Nam tuyển chuyên viên quản lý dữ liệu làm việc tại Hà Nội

Hạn nộp hồ̀ sơ: 14/9/2012 về địa chỉ vnm.hrd@plan-international.org

Thông tin chi tiết xem tại đây.