Dự án phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng tuyển tư vấn

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Sóc Trăng tuyển tư vấn

Hạn nộp hồ sơ: 20/9/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.