Plan tuyển tư vấn

Tổ chức Plan International Vietnam cần tuyển tư vấn khảo sát dự án về thanh niên.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tới email: VNM.Procurement4@plan-international.org    

Hạn chót nộp hồ sơ: 4/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.