Winrock International tuyển Tư vấn

Tổ chức Winrock International cần tuyển 01 Công ty tư vấn về sự kiện (Hạn nộp 13/11/2013) và 01 Nhóm tư vấn về thiết kế (Hạn nộp 11/11/2013).

Công ty/Nhóm quan tâm vui lòng gửi thư quan tâm, CV, đề xuất ý tưởng và một số thông tin khác về bằng tiếng Anh về địa chỉ mail  winrockvfd@gmail.com.