AFV tuyển Tư vấn 

Tổ chức Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) cần tuyển Tư vấn tập huấn và diễn tập giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học, làm việc tại huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020

Liên hệ: job.afv@afv.vn