Làng trẻ SOS tuyển nhân viên tư vấn tài trợ

Tổ chức Làng trẻ SOS Việt Nam cần tuyển Nhân viên tư vấn tài trợ trực tiếp, làm việc tại TP.HCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 13/5/2020

Liên hệ: anh.nguyenha@sosvietnam.org