LIN tuyển Giám đốc Điều hành

Trung tâm Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) đang tuyển 01 Giám đốc Điều hành.

Liên hệ:

Chị Huỳnh Mỹ Hà

Điện thoại: +84 3910 7682-3

Email: huynh@hortoninternational.com

Thông tin chi tiết xem tại đây.