CISDOMA tuyển thực tập sinh

Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) tuyển thực tập sinh kế toán và tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 18/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.