CHANGE tuyển nhiều vị trí

Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) đang tuyển các vị trí sau:
– Thực tập sinh (bán thời gian): 01 Digital Marketing Executive, 01 Marcome Executive, 01 Project Assistant, 02 Operations Assistant
– Thực tập sinh (toàn thời gian): 01 Fund-raising Assistant
– 01 Multimedia Designer (toàn thời gian)
Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.