UNFPA tuyển 2 cán bộ chương trình

Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam đang cần tuyển một Cán bộ chương trình về chính sách HIV và một Cán bộ chương trình về dự phòng HIV. Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2010


1. Cán bộ chương trình về chính sách HIV

Nhiệm vụ cơ bản:  Ứng viên được lựa chọn sẽ đảm nhiệm vai trò tích cực trong cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và xây dựng chương trình với trọng tâm phát triển chính sách, vận động sự ủng hộ chính sách và quản lý chương trình liên quan tới công tác phòng chống HIV.

Nhiệm vụ cụ thể: Được giám sát trực tiếp bởi Trưởng nhóm Sức khỏe sinh sản, ứng cử viên được lựa chọn vào vị trí NPO- chính sách HIV cần hợp tác chặt chẽ với các tổ chức  của Liên Hiệp Quốc và các cơ quan đối tác để hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản sau:

Chương trình phòng chống HIV liên quan tới  hoạt động mại dâm:

§          Điều phối Phân nhóm Công tác về Mại dâm và HIV của Liên Hiệp Quốc nhằm đảm bảo tính liên tục trong hỗ trợ của tổ chức trong lĩnh vực này; 

§          Hỗ trợ về kỹ thuật và quản lí cho các cơ quan đối tác trong chỉnh sửa và xây dựng văn bản pháp luật về hoạt động mại dâm và HIV

Chương trình toàn diện về bao cao su:

§          Đảm bảo sự hợp tác hiệu quả giữa các đối tác chủ chốt của chương trình toàn diện về bao cao su; 

§          Hỗ trợ kỹ thuật cho đối tác trong xây dựng chương trình hành động toàn diện về bao cao su ở cấp độ quốc gia;

An ninh hàng hóa sức khỏe sinh sản:

§          Tham gia xây dựng chiến lược an ninh hàng hóa sức khỏe sinh sản (RHCS) và các kế hoạch hành đông khác trong khuôn khổ chiến lược Dân số và SKSS;

Quản lý chung các hoạt động trọng điểm về HIV:

§          Tham gia xây dựng các bản Kế hoạch năm có thành tố về HIV;

§          Tham gia xây dựng các chiến lược quốc gia có tác động tới sự  kết nối HIV với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; 

§          Tham gia chương trình nhóm “Phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV” và các nhóm Phối hợp khác của Liên Hiệp Quốc (PCG) khi cần;

§          Đảm bảo báo cáo hoạt động về HIV của chương trình đúng thời gian, có chất lượng ;  

§          Tham gia triển khai Chiến lược Học tập về HIV của Liên Hiệp Quốc nhằm tăng cường năng lực đáp ứng quốc gia;

§          Phụ trách 1 cán bộ chương trình về phòng chống HIV

§          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cẩu của Trưởng nhóm và  lãnh đạo văn phòng UNFPA.

Trình độ yêu cầu:

 • Có bằng tốt nghiệp đào tạo sau đại học, hoặc tương đương về y tế công cộng, khoa học xã hội,  chính sách y tế hoặc lĩnh vực có liên quan; 
 • Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc với chương trình HIV, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục với trọng tâm xây dựng chính sách, vận động sự ủng hộ và quản lý chương trình  ở các cấp độ khác nhau; 
 • Nhiều kinh nghiệm trong lập kế hoạch chiến lược, đối thoại chính sách với đối tác cấp quốc gia và dưới quốc gia;    
 • Thành thạo tiếng Anh, kỹ năng viết và nói tốt;  có hiểu biết sâu về góc độ giới và quyền con người trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và HIV;
 • Sử dụng thành thạo chương trình Word, Excel và các ứng dụng có liên quan; 
 • Đã có kinh nghiệm làm việc với tổ chức Liên Hiệp Quốc là một lợi thế.

2. Vị trí Cán bộ chương trình về dự phòng HIV

Nhiệm vụ cơ bản:   Ứng viên được lựa chọn sẽ làm việc với các đối tác quốc gia, cơ quan Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phát triển quốc tế đa phương và song phương, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng địa phương để hỗ trợ triển khai các hoạt động xây dựng năng lực cho hệ thống phòng chống HIV quốc gia, các lĩnh vực trọng tâm về HIV của UNFPA đồng thời tăng cường kết nối HIV với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Nhiệm vụ cụ thể:   Giám sát trực tiếp bởi Cán bộ chương trình-Chính sách HIV, cán bộ chương trình được lựa chọn cần hợp tác chặt chẽ với các thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc và các cơ quan đối tác để hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản sau:

Tăng cường kết nối HIV với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản

§          Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động xây dựng năng lực cho các can thiệp dựa vào cộng đồng nhằm đảm bảo cả nữ giới và nam giới đều biết tới và sử dụng các mối kết nối này;

§          Hợp tác với cơ quan Liên hợp quốc và các cơ quan đối tác trong hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển các thông điệp vận động nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của người có HIV và bạn tình của họ;

§          Hỗ trợ triển khai chương trình UN Cares, đảm bảo sự sẵn có của bao cao su nam và nữ cho nhân viên Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, lập kế hoạch học tập về HIV cho UNCT

§          Rà soát chương trình quốc gia, kế hoạch năm và các tài liệu có lien quan nhằm đảm bảo HIV được tích hợp vào trong chương trình và trong các thành phần chủ chốt của UNCT Viet Nam One Plans

§          Hỗ trợ Bộ Y Tế trong các can thiệp chủ chốt bao gồm cả kết nối tư vấn HIV với tư vấn sức khỏe sinh sản; cung cấp dịch vụ HIV và chuyển gửi khách hàng tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tuyến tỉnh; cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe sinh sản tại các trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, tích hợp HIV vào phòng chống bạo lực gia đình, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV tại các cơ sở y tế;

§          Lồng ghép ICPD vào chiến lược HIV xây dựng trong năm 2010 cũng như trong chiến lược mới về Dân số và Sức khỏe sinh sản; và

§          Hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển và thực hiện các tài liệu hướng dẫn quốc gia để tăng cường kết nối HIV với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản;

Các hỗ trợ kỹ thuật và quản lý chương trình khác:

§          Hỗ trợ đối tác quốc gia và tuyến tỉnh triển khai mô hình RTI/STI;

§          Đóng góp cho đánh giá mô hình thân thiện với người trẻ tuổi, tổng kết và đúc rút bài học kinh nghiệm;

§          Liên kết với nhóm Kế hoach, Giám sát và Đánh giá nhằm đảm bảo Khung giám sát của UNFPA phù hợp với các chỉ báo của UNGASS và Khung theo dõi giám sát HIV quốc gia.

§          Hỗ trợ kỹ thuật  Đài Tiếng Nói Việt Nam trong triển khai dự án;

Tăng cường sự tham gia của người có HIV:

§                Đảm bảo người có HIV có được sự đóng góp thỏa đáng vào tất cả các can thiệp có liên quan tới HIV.


Trình độ yêu cầu:

 • Có bằng thạc sĩ về y tế công cộng, trọng tâm về Chính sách Y tế hoặc lĩnh vực liên quan;
 • Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc với chương trình HIV, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục với trọng tâm xây dựng chính sách HIV, vận động sự ủng hộ và quản lý chương trình  ở các cấp độ khác nhau; 
 • Có kinh nghiệm trong làm việc với chính phủ, cơ quan quốc tế và với tổ chức UN trong những lĩnh vực phù hợp;
 • Thể hiện khả năng nết nối với các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt mạng lưới của người có HIV hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV, có kinh nghiệm về phát triển cộng đồng cả về mặt kiến thức và quản lý phục vụ cho công tác vận động, xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng;
 • Thể hiện khả năng quản lý, có kinh nghiệm về quản lý chương trình dựa trên kết quả, giám sát đánh giá và quản lý tài chính;
 • Sử dụng thành thạo các chương trình máy tính văn phòng hiện hành bao gồm MS Office; 
 • Đã có kinh nghiệm làm việc với tổ chức Liên Hiệp Quốc là một lợi thế.

Thủ tục nộp đơn:   Ứng cử viên phải 1 bộ hồ sơ cá nhân đầy đủ (mẫu P.11) có trên trang web: http://www.unfpa.org/about/employment/p-11.doc), 1 bản sơ yếu lý lịch cập nhật nhất và một thư dự tuyển gửi tới văn phòng UNFPA, Tầng 1, Tòa nhà Liên Hiệp Quốc  2E Vạn Phúc, Hà Nội, Việt Nam. Khi nộp hồ sơ, xin dán kín và ghi rõ ngoài phòng bì: ‘’Confidential, ref NOB HIV”/Confidential, ref NOC HIV” hoặc email tới địa chỉ: recruitment@unfpa.org.vn . Nếu có nhu cầu, ứng cử viên có thể xem toàn bộ bản mô tả công việc tại UNFPA. Chúng tôi chỉ liên hệ với những người có đủ tiêu chuẩn đưa vào danh sách thi viết và tham gia phỏng vấn. UNFPA có quyền quyết định lựa chọn tiêu chí cao hơn hoặc thấp hơn khi đến hạn nộp hồ sơ.

 

Lưu ý

Trong quá trình tham gia xét tuyển, ứng cử viên không mất bất kì khoản phí nào.

UNFPA không tìm hiểu hoặc kiểm tra thông tin về tình trạng HIV hoặc AIDS của ứng cử viên và cũng không có bất kỳ một sự phân biệt nào giữa các ứng viên căn cứ trên tình trạng cá nhân về HIV.