IRD tuyển Quản lý chương trình

Tổ chức Nghiên cứu Sức khỏe toàn cầu (IRD) cần tuyển Quản lý chương trình cộng đồng, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: HR@tbhelp.org