PSI tuyển cán bộ

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) cần tuyển:

01 chuyên gia về đào tạo và tiếp cận cộng đồng – Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h ngày 21/03/2014

01 điều phối viên marketing cao cấp – Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h ngày 17/03/2014