World Vision tuyển Giám đốc tài chính và dịch vụ hỗ trợ

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Giám đốc tài chính và dịch vụ hỗ trợ, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm đăng ký online tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 26/01/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.