Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ở Lâm Đồng

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung Đô thị Phước Cát 1, xã Phước Cát 2, xã Đức Phổ huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng bố trí ngân sách địa phương để thực hiện dự án theo thẩm quyền.

Trường hợp ngân sách địa phương khó khăn, UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để thực hiện việc thẩm định nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho dự án trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.