Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang trực thuộc quản lý của UBND tỉnh Hậu Giang.

Khu nông nghiệp này sẽ thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, có diện tích 5.200 ha, trong đó diện tích khu vực trung tâm là 415 ha, diện tích khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 4.785ha.

Ảnh minh họa: cpv.org.vn

Mục tiêu hoạt động của Khu nông nghiệp là hình thành khu trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nòng cốt là các doanh nghiệp tham gia đầu tư để tạo ra công nghệ cao phục vụ nông nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao.

Đồng thời hình thành phân khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chủ lực của địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân, làm mô hình để mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho tỉnh Hậu Giang và các địa phương trong vùng.

Theo đó, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh hoạt động khoa học và công nghệ, khu nông nghiệp này còn hoạt động đào tạo nhân lực công nghệ cao gồm: Dạy nghề; đào tạo và huấn luyện công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp…

Đồng thời, được sản xuất sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) ứng dụng công nghệ cao; tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện dịch vụ công nghệ cao trong nông nghiệp, dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện dịch vụ dân sinh…

Các dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nhân lực công nghệ cao, sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao trong nông nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai, thuế và các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

Việc quản lý hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được thực hiện thông qua Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập.