100 hộ nghèo Hà Tĩnh được vay vốn xây chòi chống lũ

Ảnh minh họa: vtv.vn

ThienNhien.Net – 100 hộ nghèo của Hà Tĩnh sẽ được vay vốn ưu đãi để xây chòi chống lũ với mức vay tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ trong vòng 10 năm.

Số hộ này sẽ được lựa chọn tại 2 xã có số hộ nghèo cao và hàng năm thường bị ảnh hưởng nhiều do lũ lụt là xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn (50 hộ) và xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (50 hộ).

Bước đầu, tỉnh Hà Tĩnh sẽ chọn mỗi xã 10 gia đình có khả năng xây dựng trước để triển khai làm điểm. Dự kiến cuối tháng 9/2012 sẽ hoàn thành chương trình thí điểm để nghiệm thu, rút kinh nghiệm và triển khai đối với các hộ còn lại.

Trước đó, ngày 14/06/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 716/QĐ-TTg về việc triển khai thí điểm xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt cho 700 hộ nghèo tại 14 xã bị ảnh hưởng nặng bởi lũ, lụt thuộc 7 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên (mỗi tỉnh 2 xã, mỗi xã 50 hộ nghèo do địa phương lựa chọn).