Hội thảo tác động của thủy điện dòng chính sông Mekong

ThiNhien.Net – “Tác động của thủy điện dòng chính sông Mekong: Tiếp cận quá trình thực hiện thủ tục thông báo, tham vấn và thỏa thuận trước” là nội dung hội thảo, tập huấn do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức trong 2 ngày 23- 24/9/2014 tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tham gia hội thảo gồm các đại biểu đại diện HĐND, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và MTTQ Việt Nam các địa phương khu vực ĐBSCL; các phóng viên báo, đài phát thanh- truyền hình tỉnh, khu vực ĐBSCL và các chuyên gia về Mekong.

Với mục đích cung cấp thông tin về tác động cũng như tiến trình thực hiện tham vấn đối với Dự án xây dựng thủy điện Don Sahong (Lào).

Qua đây, người dân ĐBSCL được cung cấp nhiều thông tin hơn về các tác động của xây dựng thủy điện trên dòng chính sông Mekong, để có nhận thức và có thể tham gia hiệu quả hơn vào quá trình thực hiện tham vấn đối với Dự án thủy điện Don Sahong sắp tới.

Đồng thời, xây dựng các hoạt động truyền thông nhằm truyền tải thông tin, thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của cộng đồng vào tiến trình tham vấn đối với Dự án thủy điện Don Sahong.