Góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Hội thảo góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2020 vừa diễn ra chiều qua 22/08/2012, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bột TN&MT Bùi Cách Tuyến chủ trì Hội thảo

Kế hoạch hành động này nhằm thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, do Tổng cục Môi trường chủ trì và hiện đang trình Thủ tướng phê duyệt.

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, nội dung của Kế hoạch tập trung vào 15 vấn đề liên quan đến việc phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm như nâng cao năng lực, chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn phát sinh các nguồn thải gây ô nhiễm; đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường; giảm tác động gây ô nhiễm môi trường từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ; cải tạo và phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm; phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái.

Bên cạnh đó là các nội dung liên quan tới việc khai thác, sử dụng hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường; hoàn thiện pháp luật, thể chế quản lý và năng lực thực thi pháp luật; nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ; phát triển ngành kinh tế môi trường, tăng đóng góp cho nền kinh tế quốc dân; đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi trường và thúc đẩy hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.