TT tuyển 02 vị trí

Tổ chức Towards Transparency (TT)  cần tuyển 01 Cán bộ chương trình cấp cao về vận động chính sách, 01 Cán bộ chương trình về liêm chính trong kinh doanh; làm việc tại Hà Nội và đi công tác theo yêu cầu.

Hạn cuối nộp hồ sơ cả 2 vị ví: 16/08/2017

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Cán bộ cao cấp về vận động chính sách; Cán bộ chương trình liêm chính trong kinh doanh.