Bà Rịa – Vũng Tàu quy hoạch, khai thác 64 điểm mỏ

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng số 64 điểm mỏ được quy hoạch, khai thác trong giai đoạn 2011 – 2015.

Cụ thể, Bà Rịa – Vũng Tàu có 25 điểm mỏ đá xây dựng; 4 điểm mỏ sét gạch ngói; 7 điểm mỏ cát xây dựng; 27 điểm mỏ vật liệu xây dựng và 1 điểm mỏ than bùn được quy hoạch.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm triển khai rộng rãi, công bố công khai quy hoạch tại trụ sở làm việc và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu cũng có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản theo quy hoạch và quy định của Luật Khoáng sản.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản không phép, trái phép; tăng cường công tác kiểm tra sau khi cấp phép khai thác và kiểm tra việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác.

Các sở, ngành có liên quan định hướng và khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; tập trung khai thác, chế biến sâu theo quy mô công nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội việc sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.