Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” tuyển Cán bộ Tư vấn

UNDP tuyển Cán bộ Tư vấn cho dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h ngày 17/8/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây