Dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường cho các điểm nóng nhiễm dioxin tại Việt Nam” tuyển Cán bộ Tư vấn

UNDP tuyển Cán bộ Tư vấn cho dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường cho các điểm nóng nhiễm dioxin tại Việt Nam”

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h ngày 17/8/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây