Học bổng APS 2015

Học bổng các nhà kiến tạo hòa bình châu Á (APS) là ý tưởng của Quỹ Nippon (The Nippon Foundation) Nhật Bản và ĐH Hòa Bình Liên Hợp Quốc (Upeace) trụ sở tại Costa Rica, ĐH Ateneo de Manila (AdMU) Philippin.

Mô tả học bổng:

Chương trình học thuật kéo dài từ 18 đến 21 tháng (dựa trên trình độ tiếng Anh) sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2015 và được chia thành 5 học phần:

1. Đào tạo tiếng Anh tại AdMU ở Philippin (6 tháng đối với ứng viên trình độ tiếng Anh trung cấp và 3 tháng đối với ứng viên trình độ tiếng Anh cao cấp);

2. Chương trình Thạc sỹ tại học xá Upeace ở Costa Rica (9 chương trình chuyên sâu);

3. Chương trình Thạc sỹ tại học xá AdMU ở Philippin;

4. Thực hiện dự án tốt nghiệp;

5. Chương trình Thạc sỹ tại học xá AdMU ở Philippin.

Quỹ Nippon sẽ trao ba mươi suất học bổng toàn phần bao gồm: toàn bộ học phí, đào tạo tiếng, tài liệu học thuật, đi lại, chi phí ăn ở và bảo hiểm cơ bản trong suốt quá trình học.

Chương trình học:

Tháng 3 – 6/2015 (tại Philippin), học phần tiếng Anh 1: đào tạo trình độ tiếng Anh trung cấp:

Áp dụng cho các ứng viên có trình độ tiếng Anh trung cấp. Học phần 3 tháng này tập trung vào bố kĩ năng nghe, nói, đọc, viết để chuẩn bị học phần tiếng Anh trình độ cao cấp.

Yêu cầu đầu vào tối thiểu:

– TOEFL (PBT): 513
– TOEFL (IBT): 71
– TOEFL (CBT): 183
– IELTS: 5.5

Tháng 6 – 8/2015 (tại Philippin), học phần tiếng Anh 2: đào tạo độ tiếng Anh cao cấp:

Áp dụng cho các ứng viên có trình độ tiếng Anh cao cấp và các ứng viên đã hoàn thành học phần trung cấp. Học phần này tập trung vào các nội dung học thuật chuyên sâu trong lĩnh vực Khoa học xã hội và hòa bình thông qua việc tăng cường từ vựng và kĩ năng phân tích trong những lĩnh vực này.Học phần này chủ yếu giúp sinh viên chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình học tại khu học xá Upeace ở Costa Rica cũng như quá trình thực tập tại các tổ chức quốc tế nơi tiếng Anh được sử dụng là ngôn ngữ làm việc.

Yêu cầu đầu vào tối thiểu:

– TOEFL (PBT): 530
– TOEFL (IBT): 90
– TOEFL (CBT): 215
– IELTS: 7

Tháng 8/2015 – 05/2016 (tại Costa Rica), chương trình Thạc sỹ chuyên sâu:

Sinh viên tiếp tục chương trình theo lựa chọn trong số 9 chuyên ngành sau:

• Luật Quốc tế và quyền con người;

• Luật Quốc tế và giải quyết xung đột;

• Quản lý đô thị;

• Quản lý và phát triển kinh tế bền vững;

• Môi trường, phát triển và hòa bình, với các chuyên sâu:
– Hệ thống lương thực bền vững (SFS);
– Chính sách biến đổi khí hậu (CCP);
– An toàn môi trường và chính sách quản lý (ESG);
– Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên (SNRM)

• Giới và xây dựng hòa bình;

• Hòa bình quốc tế;

• Giáo dục hòa bình;

• Truyền thông, hòa bình và xung đột;

Tháng 6 – 7/2016 (tại Philippin): hai môn học nội dung tập trung vào khu vực châu Á.

Tháng 7 – 9/2016 (tại khu vực châu Á): sinh viên thực hiện dự án tại khu vực châu Á (chủ yếu tại Philippin).

Tháng 9 – đầu tháng 11/2016 (tại Philippin): hai môn học nội dung tập trung vào khu vực châu Á.

Cuối tháng 11/2016 (tại Philippin): lễ tốt nghiệp.

Điều kiện nộp hồ sơ:

Nhận hồ sơ từ tất cả các ứng viên tại khu vực châu Á, tuy nhiên ưu tiên:

• Có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan;

• Có bằng đại học;

• Thể hiện được mong muốn làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến hòa bình và xung đột;

• Thể hiện được cam kết đối với việc học tập trong môi trường quốc tế, đa văn hóa;

• Ứng viên từ các nước không sử dụng tiếng Anh rộng rãi, đặc biệt là Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Indonesia, Campuchia, Sri Lanka và Philippin.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.