Tổ chức tìm hiểu thực tế cho sinh viên báo chí tại làng nghề Bắc Ninh

Lợi ích kinh tế của mỗi một làng nghề luôn gắn liền với thực trạng ô nhiễm môi trường, và đây cũng là nỗi trăn trở của rất nhiều địa phương. Nhằm giúp các nhà báo tương lai có điều kiện tiếp xúc thực tế và tìm hiểu về vấn đề này, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) sẽ tổ chức chuyến điền dã tại một số làng nghề thuộc tỉnh Bắc Ninh.


Đối tượng tham gia chương trình: sinh viên báo chí năm thứ 3, 4
Số lượng: 15 người
Địa điểm tìm hiểu thực tế: một số làng nghề thuộc huyện Yên Phong, Tiên Du (Bắc Ninh)
Thời gian thực hiện: ngày 23/5/2010
Nội dung chương trình sẽ được phổ biến cụ thể trước khi đi

Ban tổ chức kỳ vọng kết quả sau chuyến đi sẽ được phản ánh bằng các sản phẩm mang tính báo chí như các bài viết, phóng sự ảnh… do các cá nhân/nhóm thực hiện. Những sản phẩm này sẽ được lựa chọn, biên tập và công bố trên Trang tin Con người và Thiên nhiên (www.thiennhien.net)

Để tham gia chương trình, các bạn hãy điền thông tin vào Bản đăng ký và gửi qua email cho Ban Tổ chức trước ngày thứ tư (19/5/2010) theo địa chỉ dưới đây:

Email:
bbt@nature.org.vn
Điện thoại: (04) 3556-4001, máy lẻ 104

Lưu ý: PanNature sẽ sắp xếp và lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho chuyến đi.