Mexico cải cách pháp lý để phát triển REDD+

ThienNhien.Net – Với việc thông qua một loạt sửa đổi, bổ sung quan trọng về luật, Mexico đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên cải cách khung pháp lý liên quan đến Cơ chế Giảm khí thải từ mất rừng và suy thoái rừng kết hợp Bảo tồn, Quản lý bền vững, Tăng dự trữ các-bon (REDD+).

Rừng mây ở Mexico (Ảnh: Redorbit.com)

Luật môi trường (1988) và Luật phát triển rừng bền vững (2003) của Mexico sửa đổi trong lần này đã làm rõ các vấn đề liên quan đến REDD+, đồng thời quy định cụ thể hơn các công cụ kinh tế về dịch vụ môi trường rừng, các cơ chế bảo vệ theo Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) và chiến lược quốc gia về REDD+ của Mexico.

Loạt cải cách luật trên lần đầu được trình lên Hạ Nghị viện Mexico vào tháng 12 năm ngoái, đề xuất hướng đi giúp đảm bảo các cộng đồng địa phương quản lý rừng bền vững thu được một khoản lợi ích nhất định từ các dự án bồi hoàn các-bon* trong tương lai.

Thông qua việc ghi nhận những cải cách, sửa đổi lần này trong hệ thống luật pháp quốc gia, Quốc hội Mexico sẽ tiến tới xây dựng một hệ thống chính sách tiến bộ có khả năng khuyến khích các hoạt động quản lý rừng bền vững, ưu tiên sự tham gia của các cộng đồng phụ thuộc vào rừng.

Tuy mới dừng lại ở mảng lập pháp, chưa đi vào thực thi, nhưng dẫu sao, những nỗ lực của Mexico cũng cho thấy bước khởi đầu tốt đẹp của một quá trình chuyển đổi theo hướng gắn REDD+ với các khung pháp lý quốc gia, tạo lập một mô hình hữu ích cho các quốc gia khác học tập, noi theo.

(*) Cơ chế bồi hoàn các-bon là một phương án thay thế các sáng kiến bồi hoàn các-bon truyền thống, nhằm góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và tăng khả năng thích ứng bằng cách đầu tư vào dự án giảm nghèo ở các quốc gia dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu.